Saturday, November 5, 2011

GERAKAN BERTINDAK MAHASISWA


7 TUNTUTAN ISMP (BERKAITAN ISU POSTING)

Berhadapan dengan isu yang melanda ini, kami di peringkat mahasiswa telah sepakat, dengan menolak segala ideologi dan pegangan politik mahupun peribadi, mengemukakan tuntutan demikian untuk diberi perhatian serius dan diselesaikan DENGAN KADAR SEGERA.


1. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR KERAJAAN MELALUI KEMENTERIAN PELAJARAN MEMBERI JAMINAN POSTING GRADUAN ISMP YANG TELAH DIBERI KEPADA GSTT DAN DPLI/KPLI.

2. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR KEMENTERIAN MENGELUARKAN UNJURAN PENEMPATAN YANG LEBIH TEPAT DAN TELUS AGAR PIHAK UNIVERSITI DAPAT MENYEDIAKAN JUMLAH GRADUAN YANG MENCUKUPI DAN TIDAK LEWAH.

3. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR KEMENTERIAN MEMBERI PENGIKTIRAFAN YANG LEBIH KEPADA PEMEGANG IJAZAH PENDIDIKAN BERBANDING YANG LAIN DALAM PROFESION KEGURUAN.

4. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR DIADAKAN BAJET KHAS UNTUK PENJAWATAN GURU BARU SERTA MEMPERKEMAS MEKANISME UNJURAN GURU BARU.

5. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR MENGHENTIKAN PENGAMBILAN GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH (GSTT) SEBAGAI GURU TETAP. GSTT SEHARUSNYA MENJADI SOKONGAN, BUKAN PILIHAN UTAMA ATAU PRIORITI. USAHA INI SECARA JELAS MENYUMBANG KEPADA MASALAH GURU TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK BERKUALITI.

6. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR KEMENTERIAN TIDAK MENGAMBIL JALAN MUDAH UNTUK MENGURANGKAN MASALAH PENGANGGURAN DENGAN MENAWARKAN PELAN DPLI/KPLI KEPADA LEPASAN IJAZAH BUKAN PENDIDIKAN. USAHA INI DILIHAT SEBAGAI USAHA MEMBUNUH USAHA MELAHIRKAN GURU PROFESIONAL.

7. KAMI MAHASISWA PENDIDIKAN MENUNTUT AGAR DIPERKEMASKAN LAGI PELARASAN ANTARA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DENGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA BERKAITAN HAL EHWAL POSTING PARA GRADUAN ISMP.
No comments: